Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για την διακοπή του Καπνίσματος

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος για την διακοπή του καπνίσματος στην Κρήτη (TiTAN Crete) είναι η ανάπτυξη ενός καταρτισμένου δικτύου γενικών ιατρών στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, στην Κρήτη, το οποίο θα ενσωματώσει την θεραπεία διακοπής καπνίσματος στην καθημερινή κλινική πρακτική και θα δημιουργήσει εξειδικευμένους επιστήμονες στην πολιτική ελέγχου του καπνίσματος.

Το TiTAN Crete είναι μια έρευνα που διεξάγεται ως μια συνεργασία μεταξύ της Κλινικής Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης (Κρήτη, Ελλάδα) και του Τμήματος Πρόληψης και Αποκατάστασης του Καρδιολογικού Ινστιτούτου του Πανεπιστημίου της Οτάβα (Οτάβα, Καναδάς).

Ως μέρος αυτής της έρευνας διετούς διάρκειας έχουμε αναλάβει να σχεδιάσουμε και να παραδώσουμε ένα πολυ-παραγοντικό πρόγραμμα κατάρτισης και εκπαίδευσης ειδικά για χρήση του καπνού στην πρωτοβάθμιας φροντίδα στην Κρήτη. Το πρόγραμμα αποτελεί προσαρμογή στα Ελληνικά δεδομένα, του επιτυχημένου προγράμματος παρέμβασης που αναπτύχθηκε από το Καρδιολογικό Ινστιτούτο του Πανεπιστήμιου της Οτάβα. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης και η βοήθεια που θα παρασχεθεί για την καθημερινή πρακτική στα ιατρεία Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, είναι σχεδιασμένα για να παρέχουν στους Ιατρούς τα πιο επικαιροποιημένα εργαλεία αλλά και γνώσεις με σκοπό να βοηθήσουν τους ασθενείς που καπνίζουν.

Η αποτελεσματικότητα του προγράμματος κατάρτισης θα αξιολογηθεί με βάση τα στοιχεία πριν και μετά την παρέμβαση (pre-post evaluation design). Η συλλογή δεδομένων θα γίνει σε όλα τα συμμετέχοντα ιατρεία πριν από την εφαρμογή του προγράμματος και θα επαναληφθεί 6 μήνες αργότερα, ώστε να προσδιοριστεί η επίδραση του προγράμματος στην θεραπεία για την διακοπή του καπνίσματος.

Τα εργαλεία που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος Titan Crete θα είναι διαθέσιμα για χρήση ευρύτερα στην Κρήτη και στην Ελλάδα μετά την ολοκλήρωση του έργου.

  ΝΕΟΤΕΡΑ:

 • Εκπαίδευση Γενικών Ιατρών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας TiTAN Crete – 23 Σεπτεμβρίου 2015
 • Εργαλεία Γενικών Ιατρών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας TiTAN Crete
 • Επικαιροποιημένες Ευρωπαϊκές Οδηγίες για την διακοπή του καπνίσματο

Δικτυο ερευνας στη Γενικη Ιατρικη στην Κρητη

To Δίκτυο Έρευνας στη Γενική Ιατρική στην Κρήτη (ΔΕΓΙΚ), είναι το πρώτο δίκτυο στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα υγείας που συνδυάζει την πανεπιστημιακή ερευνητική δραστηριότητα με την καθημερινή κλινική πρακτική σε πρωτοβάθμιο επίπεδο. Είναι επίσης το πρώτο δίκτυο που συνδυάζει την συμμετοχή του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα Γενικής ιατρικής στην έρευνα. Το δίκτυο συμβάλλει στην πραγμάτωση ερευνητικών έργων, την συνεχή κατάρτιση και την ποιότητα της περίθαλψης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στην Κρήτη. Τα μέλη του δικτύου συναντώνται σε μηνιαία βάση και συμμετέχουν στη συγγραφή, υποβολή και υλοποίηση μελετών σε συνεργασία με την Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής
Διαδικτυακός τόπος: http://www.fammed.uoc.gr/Joomla/index.php/clinic/services/research-network

Η ομάδα του TiTAN Crete

Η ομάδα του TiTAN CreteΗ ομάδα του TiTAN CreteΗ ομάδα του TiTAN CreteΗ ομάδα του TiTAN CreteΗ ομάδα του TiTAN Crete

Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής

Η Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής (CSFM), του Πανεπιστήμιου Κρήτης ιδρύθηκε για να καλύψει τις ανάγκες του τοπικού πληθυσμού και την προώθηση της έρευνας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Η κλινική προσφέρει ευκαιρίες διδασκαλία και την έρευνα σε προπτυχιακούς φοιτητές, μεταπτυχιακούς και της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στους τομείς της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και έχει αναπτύξει επίσημο μεταπτυχιακό πρόγραμμα κατάρτισης (MSc) στη Γενική/Οικογενειακή ιατρική και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Συμμετέχει ενεργά σε διεθνή και ευρωπαϊκά ερευνητικά πρωτόκολλα, που έχει καθιερωθεί ως ένα πρωτοποριακό και μοναδικό για Ελλάδα, εκπαιδευτικό και διδακτικό κέντρο.

Δίκτυο Έρευνας στην Γενική Ιατρική

To Δίκτυο Έρευνας στη Γενική Ιατρική στην Κρήτη (ΔΕΓΙΚ), είναι το πρώτο δίκτυο στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα υγείας που συνδυάζει την πανεπιστημιακή ερευνητική δραστηριότητα με την καθημερινή κλινική πρακτική σε πρωτοβάθμιο επίπεδο. Είναι επίσης το πρώτο δίκτυο που συνδυάζει την συμμετοχή του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα Γενικής ιατρικής στην έρευνα. Το δίκτυο συμβάλλει στην πραγμάτωση ερευνητικών έργων, την συνεχή κατάρτιση και την ποιότητα της περίθαλψης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στην Κρήτη. Τα μέλη του δικτύου συναντώνται σε μηνιαία βάση και συμμετέχουν στη συγγραφή, υποβολή και υλοποίηση μελετών σε συνεργασία με την Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής

Καρδιολογικό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου της Οτάβα

Το Καρδιολογικό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου της Οτάβα (UOHI) είναι ένα από τους κορυφαία του κέντρα Καρδιαγγειακής Έρευνας και Θεραπείας του Καναδά. Το Τμήμα Πρόληψης και Αποκατάστασης του Καρδιολογικού Ινστιτούτου του Πανεπιστημίου της Οτάβα έχει δεσμευτεί να παρέχει παγκόσμιας κλάσης προγράμματα θεραπείας απεξάρτησης από τον καπνό, προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των καπνιστών που διέκοψαν το κάπνισμα, να μειωθεί ο συνολικός επιπολασμός του καπνίσματος και να ενισχυθούν οι υποδομές για τον έλεγχο του καπνού στον Καναδά . Το Καρδιολογικό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου της Οτάβα έχει δεσμευτεί για την μεταφορά των γνώσεων και των επαγγελματικών πρακτικών που συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση της χρήσης του καπνού. Το τμήμα έχει δημιουργήσει ένα κορυφαίο πρόγραμμα έρευνας δίκτυο διάδοσης των κλινικών προσεγγίσεων για τη διακοπή του καπνίσματος κατά τη διάρκεια των τελευταίων 20 ετών.

Μοντέλο Ottawa για την διακοπή του καπνίσματος

Το μοντέλο της Οτάβα για την διακοπή του καπνίσματος (OMSC), είναι ένα πρόγραμμα που αποδεδειγμένα συμβάλει στην ενσωμάτωση της θεραπείας του καπνού βασισμένο στο κλινικό περιβάλλον που έχει αναπτυχθεί από το Καρδιολογικό Ινστιτούτο του Πανεπιστήμιου της Οτάβα. Το μοντέλο της Οτάβα έχει σχεδιαστεί για να αναγνωρίζει τις ανάγκες, να παρέχει θεραπεία και προσφέρει παρακολούθηση σε όλους τους καπνιστές κατά την κλινική πράξη, συμπεριλαμβανομένων των ιατρείων της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αλλά και των εξειδικευμένων κλινικών σε νοσοκομειακό επίπεδο. Το δίκτυο όπου εφαρμόζεται το μοντέλο της Οτάβα περιλαμβάνει σήμερα περισσότερους από 350 οργανισμούς / κλινικές στον Καναδά.
Διαδικτυακός τόπος: www.ottawamodel.ca

Global Bridges

Η Global Bridges είναι μια παγκόσμια πρωτοβουλία σε επιστημονικό επίπεδο που σκοπό έχει να βοηθήσει τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης στη θεραπεία της εξάρτησης από τον καπνό, ενώ υποστηρίζει τις αποτελεσματικές πολιτικές για τον έλεγχο του καπνού. Ο στόχος της πρωτοβουλίας για Global Bridges είναι να δημιουργήσει και να κινητοποιήσει ένα παγκόσμιο δίκτυο επαγγελματιών του τομέα της υγείας και οργανισμούς που ασχολούνται με την προώθηση της αποτελεσματικής απεξάρτηση από τον καπνό. Το Πρόγραμμα ΤiΤΑΝ Crete είναι χρηματοδοτούμενο από την Global Bridges.
Διαδικτυακός τόπος: www.globalbridges.org

Η ομαδα του TiTAN Crete

Καθηγητής Λιονής Χρήστος, MD, PhD, HonFRCGP

Ο Δρ. Λιονής Χρήστος είναι Καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Διευθυντής της Κλινικής Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Clinic of Social and Family Medicine Ο Καθηγητής Λιονής Χρήστος έχει μεγάλη εμπειρία στην υλοποίηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών πρωτοβουλιών στο πλαίσιο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας και Γενικής Ιατρικής στην Ελλάδα.

Πλήρες βιογραφικό σημείωμα

Δρ. Βαρδαβάς Κωνσταντίνος, MD, RN, MPH, PhD, FCCP

Ο Δρ Κωνσταντίνος Βαρδαβάς είναι Επιστημονικός Συνεργάτης της Κλινικής Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής της Ιατρικής , Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης CSFM. Έχει σημαντική εμπειρία στις στρατηγικές ελέγχου του καπνίσματος σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο και είναι ο συντάκτης (Editor-in-Chief) του επιστημονικού περιοδικού Tobacco Induced Diseases. Είναι επίσης μέλος της επιτροπής για το κάπνισμα του European Respiratory Society (ERS) και πρόεδρος του International Society for the Prevention of Tobacco Induced Diseases (ISPTID) Υπήρξε ο επιστημονικός διευθυντής του προγράμματος HEART, που αποτέλεσε μια πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου του Harvard να προωθήσει τον έλεγχο του καπνίσματος στην Ελλάδα, μια εξέχουσα θέση που τον καθιστά πρωτοπόρο στην εφαρμογή πολιτικών και προγραμμάτων ελέγχου του καπνίσματος στην Ελλάδα.

Πλήρες βιογραφικό σημείωμα

Δρ. Παπαδάκη Σοφία, PhD, MHA

Η Δρ. Σοφία Παπαδάκη είναι επιστημονικός συνεργάτης του Τμήματος Πρόληψης και Αποκατάστασης στο Καρδιολογικό Ινστιτούτο του Πανεπιστήμιου της Οτάβα University of Ottawa Heart Institute και επίκουρη καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Οτάβα και επισκέπτης καθηγήτρια στην Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η Δρ. Παπαδάκη είναι εξειδικευμένη σε θέματα θεραπείας του καπνίσματος και έχει συμμετάσχει στο σχεδιασμό διαφόρων άκρως επιτυχημένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τον έλεγχο του καπνίσματος. Το ερευνητικό της έργο είναι επικεντρωμένο στην διασφάλιση της συνεχούς εκπαίδευσης των ιατρών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας σε θέματα ελέγχου και διακοπής της καπνιστικής συνήθειας των ασθενών, όπως και στην εφαρμογή πολιτικών ελέγχου του καπνίσματος στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

Yπήρξε διευθυντής του προγράμματος για την Διακοπή του Καπνίσματος στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα στο Καρδιολογικό Ινστιτούτο του Πανεπιστήμιου της Οτάβα όπου κατορθώσε να αναπτύξει ένα δίκτυο από 80 ομάδες Οικογενειακής Ιατρικής υγείας στην επαρχία του Οντάριο όπου εφαρμόζεται το πρόγραμμα Ottawa Model for Smoking Cessation για την διακοπή του καπνίσματος.

Πλήρες βιογραφικό σημείωμα

Καθηγητής Andrew Pipe, MD

Ο Δρ. Pipe είναι ο επικεφαλής του του Τμήματος Πρόληψης και Αποκατάστασης στο Καρδιολογικό Ινστιτούτο του Πανεπιστήμιου της Οτάβα Division of Prevention and Rehabilitation at the University of Ottawa Heart Institut και καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Οτάβα. Ο Δρ. Pipe είναι ένας από τους πιο διακεκριμένους επιστήμονες σε θέματα θεραπείας του καπνίσματος στην κλινική πράξη και με διεθνώς αναγνωρισμένη δράση στην διακοπή του καπνίσματος. Είχε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη και την ευρεία υιοθέτηση του μοντέλου της Οτάβας για τη διακοπή καπνίσματος από το Καρδιολογικό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου της Οτάβα. Ο Δρ. Pipe έχει συνεισφέρει στην ανάπτυξη διαφόρων προγραμμάτων κατάρτισης σε θέματα καπνού, τα οποία στοχεύουν στους επαγγελματίες της υγείας.

Περισσότερα

Δρ. Τσιλιγιάννη Ιωάννα, MD, PhD

Η Ιωάννα Τσιλιγιάννη είναι γενική ιατρός, επιμελήτρια Α στο περιφερειακό ιατρείο Ασιτών, Ηράκλειο, Κρήτης από το 2003. Είναι διευθύντρια του Παγκόσμιου Οργανισμού για τα αναπνευστικά νοσήματα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (IPCRG). Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (MPH / HCM) ενώ έχει δύο διδακτορικές διατριβές, η πρώτη με θέμα τη σαρκοείδωση (Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης) και η δεύτερη με θέμα την ποιότητα ζωής στη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια-Χ.Α.Π. (Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Groningen, Oλλανδία). Είναι συνεργάτης της Κλινικής Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής, του Πανεπιστήμιου Κρήτης και του Πανεπιστημίου του Groningen στην Ολλανδία. Έχει εκπαιδευτεί σε τεχνικές διακοπής του καπνίσματος για έξι μήνες (Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, Ηράκλειο). Έχει περισσότερες από 60 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και μια σημαντική συμμετοχή σε διεθνή και εθνικά συνέδρια. Επιτέλεσε πρόεδρος του έβδομου παγκόσμιου συνεδρίου της IPCRG που διεξήχθη στην Αθήνα το 2014. Συντόνισε την ανάπτυξη των πρώτων εθνικών κατευθυντήριων οδηγιών για την διαχείριση της ΧΑΠ και του άσθματος στην πρωτοβάθμια φροντίδα. Η έρευνά της επικεντρώνεται στην πρωτοβάθμια φροντίδα, με ιδιαίτερη έμφαση στη μελέτη των αναπνευστικών νοσημάτων (κυρίως της ΧΑΠ και του άσθματος).

Δρ. Συμβουλάκης Εμμανουήλ, MD, PhD

Ο Δρ. Συμβουλάκης ασκεί την Γενική Ιατρική, είναι μέλος του Δικτύου Έρευνας στην Γενική Ιατρική και συνεργάτης της Κλινικής Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Αποτελεί σημαντικό συνεργάτη της ερευνητικής ομάδας της Κλινικής Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής διαχρονικά και διαθέτη μεγάλη εμπειρία στην εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγεία.

Κ. Γαλενιανός Μύρων, BSc, MSc

Διευθυντής Οικονομικών

Ο κ. Γαλενιανός είναι Διευθυντής Οικονομικών της Κλινικής Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής του Τμήματος Ιατρικής, Πανεπιστημίου Κρήτης. Έχει μακροχρόνια εμπειρία στην διαχείριση εθνικών και διεθνών χρηματοδοτήσεων. Ο κ. Γαλενιανός θα είναι υπεύθυνος για την διαχείριση των οικονομικών πόρων του προγράμματος.

Κ. Γιρβαλάκη Χάρις, BSc. MPH, PhD candidate

Επιστημονικός συνεργάτης

Η κ. Γιρβαλάκη Χάρις είναι υποψήφια διδάκτορας της Κλινικής Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Στο πλαίσιο της διδακτορικής της διατριβής η κ. Γιρβαλάκη θα προσπαθήσει να ερμηνεύσει τα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής παρέμβασης του προγράμματος TiTAN Crete σε Γενικούς Ιατρούς της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, έχοντας ως θεωρητικό υπόβαθρο την Θεωρία της Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς.

Χρυσάνθη Ψαρουδάκη, BSc.

Τεχνική υποστήριξη

Η κ. Ψαρουδάκη θα παρέχει διοικητική υποστήριξη στην ομάδα, συμπεριλαμβανομένων της ένταξης των γενικών ιατρών στο πρόγραμμα, τον προγραμματισμό και την υλικοτεχνική υποστήριξη για τις δραστηριότητες κατάρτισης και τη συλλογή δεδομένων.

TiTAN Crete

Το TiTAN Crete σχεδιάστηκε από μια διεθνή ομάδα ειδικών για να εκπαιδεύσει ιατρούς της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην Κρήτη, στις πιο πρόσφατες τεχνικές διακοπής καπνίσματος για τους ασθενείς τους.

Εκπαιδευση

Το πρόγραμμα TiTAN Crete θα διεξάγει μια εναρκτήρια ημέρα εκπαίδευσης για τα μέλη του Δικτύου Έρευνας στην Γενική Ιατρική του Ηρακλείου Κρήτης στις 23 Σεπτεμβρίου 2015. Το περιεχόμενο της ημερήσιας εκπαίδευσης έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχει στους Γενικού Ιατρούς που θα συμμετέχουν γνώσεις για τις πιο σύγχρονες μεθόδους προσέγγισης των ασθενών για το θέμα του καπνίσματος. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης θα περιλαμβάνει παρουσιάσεις από ειδικούς επιστήμονες διεθνούς φήμης, για τον έλεγχο του καπνίσματος καθώς και ειδικά μέρη όπου θα παρουσιαστούν μελέτες περίπτωσης ώστε να ενισχυθούν οι ικανότητες των συμμετεχόντων στην διεξαγωγή θεραπείας για το κάπνισμα. Μετά από το σεμινάριο θα ακολουθήσουν άλλες 3 συνεδρίες όπου θα αναπτυχθούν πιο εξειδικευμένα ζητήματα στο θέμα της θεραπείας του καπνίσματος.

Ατζεντα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΤΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ TiTAN Crete

Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2015
Αίθουσα Κρανίδη, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστημίου Κρήτης
Στόχοι προγράμματος:

  Στόχοι προγράμματος:
  Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 • 1. Περιγράψουν την παθοφυσιολογία του εθισμού στη νικοτίνη.
 • 2. Ορίσουν τα θεμελιώδη στοιχεία της εφαρμογής θεραπείας για το κάπνισμα και της τεχνικές προσέγγισης των καπνιστών βασισμένες στην τεχνική των the 3A (Ask, Advise, Act) για τη διακοπή του καπνίσματος σε κλινικό περιβάλλον.
 • 3. Δώσουν αποτελεσματικές συμβουλές για να διακόψουν το κάπνισμα οι ασθενείς τους είτε είναι είτε δεν είναι αποφασισμένοι να το διακόψουν.
 • 4. Περιγράψουν τις αρχές για την χρήση της φαρμακοθεραπείας και βέλτιστων πρακτικών για χρήση της φαρμακοθεραπείας πρώτης γραμμής για τη διακοπή του καπνίσματος.
 • 5. Εφαρμόσουν αποτελεσματικές τεχνικές για την ευαισθητοποίηση των καπνιστών και την προετοιμασία για την προσπάθεια διακοπής μέσα από μια σύντομη κλινική επίσκεψη όπου θα επισημανθούν τα κύρια εμπόδια (π.χ. τα κίνητρα, η στέρηση νικοτίνης, η καφεΐνη) για την επιτυχή διακοπή του καπνίσματος.
 • 6. Κατανοήσουν τις τεχνικές για εφαρμογή της θεραπείας σε ειδικούς πληθυσμούς.
 • 7. Εξοικειωθούν με τα εργαλεία (Έρευνα για την χρήση του καπνού, Συμβουλευτική φόρμα για το κάπνισμα και Σχέδιο διακοπή του καπνίσματος) και τα πρωτόκολλα για την εφαρμογή της θεραπείας στα ιατρεία Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
 • 8. Κατανοήσουν του ρόλου των ιατρών στις πολιτικές ελέγχου του καπνού.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με:

 • chrisanthimail@yahoo.gr
 • charis@tobcontrol.eu

Ομάδα εκπαίδευσης

 • Δρ. Χρήστος Λιονής, MD, PhD, Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο.
 • Δρ. Παναγιώτης Μπεχράκης, MD, Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρία, Αθήνα.
 • Δρ. Ιωάννα Μητρούσκα, Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος, Πα.Γ.Ν. Ηρακλείου Κρήτης, Βούτες Ηράκλειο.
 • Δρ. Σοφία Παπαδάκη , PhD, Τμήμα Πρόληψης και Αποκατάστασης, Καρδιολογικό Ινστιτούτο του Πανεπιστήμιου της Οτάβα, Καναδάς.
 • Dr. Andrew Pipe, MD, Τμήμα Πρόληψης και Αποκατάστασης, Καρδιολογικό Ινστιτούτο του Πανεπιστήμιου της Οτάβα, Καναδάς.
 • Δρ. Βαρδαβάς Κωνσταντίνος, MD, RN, MPH, PhD, FCCP Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο - Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρία, Αθήνα.

Ατζέντα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Παρουσιάσεων Click εδώ

Αξιολόγηση των ιατρών

Θα προστεθούν μετά το τέλος της εκπαίδευσης

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

Τα ακόλουθα εργαλεία που έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίξουν την τεκμηριωμένη θεραπεία του καπνίσματος στην κλινική πρακτική της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Τα εργαλεία έχουν σχεδιαστεί ώστε να εξοικονομείτε χρόνος μέσα από την αξιολόγηση, την τεκμηρίωση, την οργάνωση, την αποτελεσματική αρχική συμβουλευτική και την παρακολούθηση των ασθενών.

Έντυπο διαλογής για την χρήση καπνού

Το έντυπο διαλογής για την χρήση καπνού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συλλογή πληροφοριών που αφορούν στο προφίλ του καπνιστή. Το εργαλείο έχει σχεδιαστεί για να δοθεί και να ολοκληρωθεί από τους ασθενείς πριν από το ραντεβού τους με τον ιατρό.

Click εδώ

Συμβουλευτική φόρμα

The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters readable English.

Click εδώ

Εγχειρίδιο

Το εγχειρίδιο διακοπής καπνίσματος είναι ένα εκπαιδευτικό εργαλείο για τους ασθενείς που είναι έτοιμοι να διακόψουν το κάπνισμα. Το εγχειρίδιο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εκπαιδευτικό εργαλείο κατά τη διάρκεια των επισκέψεων στο Ιατρείο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και θα πρέπει ο εκάστοτε ασθενής να το πάρει μαζί του στο σπίτι μετα το τέλος της επίσκεψης.

Click εδώ

Φυλλάδιο διαθέσιμής φαρμακοθεραπείας για τα ιατρεία των Γενικών Ιατρών

Click εδώ

Πίνακας ενδεικτικών τιμών φαρμακοθεραπείας για τα ιατρεία των Γενικών Ιατρών

Click εδώ

Αφίσα για τα ιατρεία Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Click here

Βιβλιοθηκη μαγνητοσκοπημενου υλικου

Πρόγραμμα θεραπείας του καπνίσματος John Hopkins

Advise to Quit (Patient not Ready)

Advise to Quit (Patient not Ready)

Advise to Quit (Cut Back to Quit)

Advise to Quit (Ready)

Follow-up Visit (2-weeks)

Quit Plan Visit (ACT)

Follow-up Visit (1 year)

ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

Οι ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες για τη διακοπή του καπνίσματος είναι το κύριο αποτέλεσμα του έργου που έχει αναλάβει το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Πρόληψη του Καπνίσματος (ENSP), να δημιουργηθεί ένα συνεκτικό και αξιόπιστο σύνολο κατευθυντήριων οδηγιών για τους επαγγελματίες υγείας που εργάζονται στον τομέα της διακοπής του καπνίσματος. Οι κατευθυντήριες οδηγίες αποτελούν μια ολοκληρωμένη σειρά εργαλείων για την στήριξη στρατηγικών διακοπής του καπνίσματος.
Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση του καπνίσματος: ο οδηγός των αρμόδιων αρχών για την ολοκληρωμένη κατανόηση των επιπτώσεων και την εφαρμογή των θεραπειών και των στρατηγικών για την αντιμετώπιση της εξάρτησης από τον καπνό.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.ensp.org/sites/default/files/ESPN-BOOK-GREEK-LOW.pdf

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.ensp.org/escg

Επικοινωνια

Ρώτησε ένα ειδικό

Επικοινωνία

Πανεπιστήμιο Κρήτης- Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής -Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής
ΤΘ 2208 ΤΚ 71003
Περιοχή Βουτών, Ηράκλειο, Κρήτη
P: +30 2810 394621
© 2015